Temel Koçluk Becerileri
EĞİTİMİN AMACI
Günümüz dünyasında gelişen teknolojik trendler her geçen gün insan odaklı yaklaşımı biraz daha ön plana çıkarmakta ve önemli hale getirmektedir. Kurumlar ellerindeki insan kaynağını en verimli hale getirmek için çeşitli yöntemler geliştirmekte ve bu kaynağı daha etkin kullanma yollarını şiddetle uygulama ihtiyacı hissetmektedir.
Özellikle kuşak değişimleri, yeni kuşak çalışanları kuruma bağlamak ve onları daha etkin kullanmak için anlamak gerekliliğini doğurmuştur. Çalışanlarınızın koçluk becerileri kazanması ile aralarındaki iletişimin kuvvetlenmesi, geri bildirim, delegasyon, sorumluluk bilinci, insiyatif alma gibi konulardaki yetkinliklerin artırılması sağlanabilmektedir. Ayrıca tüm kurum çalışanlarının memnuniyeti ve sosyal hayatlarında da denge kurmaları ile daha sürdürülebilir bir kaynak elde edilebilecektir.

EĞİTİMDEN BAZI BAŞLIKLAR
 • Koçluk nedir?
 • Koçluk konumu nedir? ve nasıl değerlendirilir?
 • Koçluk yaklaşımları nelerdir?
 • Koçluk bakış açısının kazanılması ile nasıl yaklaşımlar sergilenir?
 • Temel koçluk becerileri nelerdir?
 • Temel koçluk metotları uygulamaları nelerdir?
EĞİTİMİN SÜRESİ
Eğitim süresi eğitimi alacak kurumun ihtiyaçlarına göre belirlenmektedir.
Koçluk Bakış Açısı ile Etkin Yönetim Becerileri
EĞİTİMİN AMACI
Yaptığınız iş konusunda teknik uzmanlığa sahip olabilirsiniz, görev tanımızda yer alan süreçler hakkında da derin bir deneyime sahip olabilirsiniz ancak bir takımı yönetmek farklı yönetsel yetkinlikler gerektirir. Etkin bir insan yönetimi için insanı anlamak gerekir. Katılmanız gereken bu eğitim farklı koçluk teknikleri ile yönetsel yetkinliklerinizi artırabileceğiniz sıradışı uygulamalar içerir.
Yönetsel becerilerinizi geliştirmek üzere kurgulanmış eğitimin temel amacı, alışkanlıklarınızın dışında yeni uygulama yöntemlerine yönelik ipuçları edinerek kendinize ait koçluk bakış açısı ile kurgulanmış yeni bir yönetim profili oluşturmanızdır. Etkin geri bildirim nasıl yapılır?, Çalışanlarınızın bireysel performansı nasıl artırılır?, Takım üyeleri yetkinliklerine göre nasıl yönlendirilir? gibi daha birçok sorunuza net ve uygulanabilir çözümler oluşturmanıza olanak sağlayacak bakış açısı kazanmak istiyorsanız ihtiyacınız olan bu eğitime katılmak olmalı.

EĞİTİMDEN BAZI BAŞLIKLAR
 • Koçluk nedir?
 • Koçluk bakış açısı nasıl kazanılır?
 • Yönetmek nedir? Etkin yönetim becerileri nelerdir?
 • Doğru delegasyonun temel ilkeleri nelerdir?
 • Geribildirim nasıl yapılır?
 • Koçluk bakış açısı ile etkili geribildirim verme teknikleri
 • Yönetsel kişilik profilinizin farkında mısınız?
EĞİTİMİN SÜRESİ
Eğitim süresi eğitimi alacak kurumun ihtiyaçlarına göre belirlenmektedir.
Profesyoneller Sahnede (Etkili Sunum Teknikleri)
EĞİTİMİN AMACI
Mükemmel bir içerik etkilisi bir sunum olmadan hiçbirşey ifade etmez. Hitap ettiğiniz kitle nasıl oluşmuş olursa olsun katılımcıların ilgisini sürekli ayakta tutmak ve mesajın tüm katılımcılar tarafından etkin dinlenmesini sağlamak için iyi bir sunum gerçekleştirmek en önemli noktadır.
Eğitime katılan herkes bu program sayesinde sunum öncesinde ve sunum sırasında katılımcıları etkilemeye yönelik neler yapabilecekleri ve yetkinliklerini nasıl geliştirebilecekleri konusunda önemli ipuçlarına erişeceklerdir.
Etkili sunum becerileri eğitimi farklı uygulama teknikleri içermektedir. Paylaşılan tüm bilgiler yetişkinlerin öğrenme prensiplerinden hareketle yaparak öğrenme metoduna yönelik uygulamalar içerecek şekilde kurgulanmıştır. Bu aşamada katılımcıların tamamının, sahne alma, içerik hazırlama, sunum yapma gibi aşamaları bizzat deneyimleyerek davranış değişimi kazanmaları sağlanacaktır.

EĞİTİMDEN BAZI BAŞLIKLAR
 • İyi bir sunum yapabilmenin ipuçları
 • Sunum becerilerinin geliştirilmesi
 • Sunum nasıl hazırlanır? Nelere dikkat edilmelidir?
 • Katılımcıların ilgisini sürekli yüksek tutmak için ipuçları
 • Yetişkinlerin öğrenme teknikleri nelerdir?
 • Farklı öğrenme teknikleri ve katılımcıların algılarını ortak noktaya getirmenin ipuçları
 • Sunum becerilerini geliştirme teknikleri konusunda ipuçları edinme
 • Çeşitli sunum metodları
 • İhtiyaç analizi ve etkin durum tespiti
EĞİTİMİN SÜRESİ
Eğitim süresi eğitimi alacak kurumun ihtiyaçlarına göre belirlenmektedir.
Beynin Kullanma Kılavuzu, Karar Verme ve Problem Çözme
EĞİTİMİN AMACI
Hayatımızdaki en etkin organ olan beynimizin temel çalışma prensipleri nelerdir? Doğru cevapları alabilmeniz için beyninize doğru sorular sormamız gerekiyor. Peki doğru soru nasıl sorulur? Karar verme dinamiklerimiz nelerdir? Problemler üzerine çözüm üretmek adına kullanılacak teknikler nelerdir?
Hemen her gün işimizde ya da sosyal ilşkilerimizde binlerce problemle karşı karşıya kalmaktayız. Beynimiz türlü oyunlar oynamakta ve gün içerisinde taşıdığımız kimlikler nedeniyle birçok farklı roller üstlenmektedir. Kararlarımızı verirken dikkatli olmaya ve kendi adımıza en olumlu sonucu üretmeye ihtyiaç duyuyoruz. Makinanın nasıl çalıştığını bilmek onu nasıl kullanacağımıza yönelik ipuçlarını beraberinde getiriyor. Siz de bu eğitime katılarak hayatınızın akışını değiştirebilirsiniz. Daha önce karşılaşmadığınız bir çok yeni bilgiyi içerecek eğitim sayesinde benzersiz bir deneyim yaşamaya hazır mısınız?

EĞİTİMDEN BAZI BAŞLIKLAR
 • Beyin denen mucize makinenin temel dinamikleri
 • Beynimizin karar almaya yönelik çalışma prensipleri
 • Etkin kara verme ve problem çözme sürecinin adımları
 • Problemlere çözüm üretici bakış açısı geliştirme
 • Problem çözme ve kara vermede kullanılan teknikler
 • Örnek uygulamalar
 • Vaka incelemeleri
EĞİTİMİN SÜRESİ
Eğitim süresi eğitimi alacak kurumun ihtiyaçlarına göre belirlenmektedir.
Yönetim Becerileri ve Etkili Delegasyon
EĞİTİMİN AMACI
Günümüzün hızla değişen şartları altında kurumlar arasındaki farkı belirleyen en önemli etkenlerden biri de insan kaynağıdır. Kurumsal hedeflere ulaşmak ve sürdürülebilir bir büyüme oluşturabilmek için mevcut insan kaynağını etkin biçimde yöneterek ve yönlendirerek geliştiren ve kişisel yetkinliğini, becerilerini her geçen gün arttıran yöneticilere olan ihtiyaç giderek artmaktadır. Delegasyonu en verimli şekli ile kullanabilmek önemli bir yönetim becerisidir. Delege etmek kişileri yapabileceklerine inandıklarından daha fazlasını yapabilmeleri için yetkilendirmektir. Takım oyunu ile ekibi yeni görevler karşısında daha güçlü hale getirerek, varolan becerileri ve kaynakları kullanarak ekip üyelerini çaba ve başarıyla özdeşleştirmektir.
Sizde yöneticilerinizin etkinliğini artırmak, tüm çalışanlarınızın daha verimli ve daha istekli çalışmasını sağlamak istiyorsanız, NLP tabanlı temel koçluk yaklaşımları ile yeni bir bakış açısı kazandırılmış yöntemleri içeren bu eğitimi kaçırmamanızı öneririz.

EĞİTİMDEN BAZI BAŞLIKLAR
 • Yönetmek nedir? Etkin yönetim becerileri nelerdir?
 • Geribildirim nasıl yapılır?
 • Koçluk bakış açısı ile etkili geribildirim verme teknikleri
 • Yönetsel kişilik profilinizin farkında mısınız?
 • Doğru delegasyonun temel ilkeleri nelerdir?
 • Etkili delegasyon yöntemleri nelerdir?
EĞİTİMİN SÜRESİ
Eğitim süresi eğitimi alacak kurumun ihtiyaçlarına göre belirlenmektedir.
İletişim Becerileri ve Zor Durumlarla Başa Çıkma
EĞİTİMİN AMACI
Akıp giden zaman içinde yaşadığımız pek çok sorunun temelinde iletişim çatışmaları yatmaktadır. Peki iletişim çatışmalarının sebepleri nelerdir? Hayatınızın tam merkezinde bulunduğunuzu unutmadan kendi adınıza daha olumlu sonuçlar yaratmak için iletişim becerilerini geliştirmeye ihtiyacınız var. Teknolojik iletişim araçlarının artıyor olması bireysel iletişim etkinliğinizi gün geçtikçe daha da azaltıyor. Bu nedenle tükenmişlik sendorumu, stresli ortamlar, gergin günler, ruhsal dengenizde bozulmalar yaşamanız son derece normal. Siz de kendinizin farkına varmak ve çevrenizdeki tüm etkenlerle iyi iletişim kurarak etkin sonuçlar almak ve gerginlikten uzak bir yaşam sürmek, zor durumları yönetebilmek istiyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Zor durumlarla karşılaştığımızda hem ruhsal hem de fiziksel dengemizi nasıl koruruz ve nasıl daha iyi iletişim kurarız sorularına yanıt bulacağınız öğrenmenizi kolaylaştıracak egzersizlerle beslenmiş eğitim hemen her yaştan katılımcının yaralanabileceği şekilde tasarlanmıştır.

EĞİTİMDEN BAZI BAŞLIKLAR
 • Etkin iletişim nedir?
 • İletişim engelleri nelerdir?
 • İletişim engellerinin üstesinden gelme yolları nelerdir?
 • İletişim çatışmaların sebepleri nelerdir?
 • İletişim çatışmalarını engellemenin yolları
 • Soru sormak, Dinlemek ve çatışma engellemek
EĞİTİMİN SÜRESİ
Eğitim süresi eğitimi alacak kurumun ihtiyaçlarına göre belirlenmektedir.
Liderlik Kariyeri
EĞİTİMİN AMACI
İş hayatında yükselmek ve başarılı olmak liderlik etmekle mümkündür. Liderlik etmek deyince aklımıza insanlar veya takımlar gelir, ama bunların dışında süreçlere ve işlere de, hatta çoğu zaman kendi kendimize de “liderlik” etmemiz gerekir. Başarılı bir liderlik bizi profesyonel olarak en üst seviyeye, girişimci olaraksa en hızlı ve sürdürülebilir şekilde hedeflerimize taşıyacak anahtardır. Liderlik etme isteğiyle atılacak yanlış adımların sonucuysa ne yazık ki başarısız kariyer hamleleridir…
“Liderlik Kariyeri” eğitimi ile kariyerinin farklı dönemlerinde olsalar da, tüm katılımcıların bir sonraki seviyeye başarıyla tırmanmaları ve kalıcı olmaları hedeflenmektedir.

EĞİTİMDEN BAZI BAŞLIKLAR
 • Liderlik kavramı
 • Kendine liderlik etmek
 • Takım Liderliği
 • Takım kurmak, Takımı yaşatmak, büyütmek, odaklamak
 • Kendini takıma göre doğru konumlandırmak
 • Liderlik Donanımları
 • Koşa koşa gelinen toplantılar, İlham alınan konuşmalar
 • Kıskanılan sunuşlar
 • Bilinen mayınlar
EĞİTİMİN SÜRESİ
Eğitim süresi eğitimi alacak kurumun ihtiyaçlarına göre belirlenmektedir.
Temel Satış Teknikleri
EĞİTİMİN AMACI
Günümüzün değişen koşulları içerisinde müşteri dediğimiz kitlenin alışkanlıkları ve ihtiyaçları eskiye nazaran oldukça değişmiştir. Temel ihtiyaçların yanında müşterinin değişen şartlar içerisinde elde ettiği seçim alternatifleri artan rekabette onu daha güçlü kılmaktadır. Peki bu şartlar altında ne yapmamız gerekir? Müşterimizin ihtiyaçlarını tespit ederek rekabetin yoğun olduğu satış sektöründe neyi ya da neleri değiştirmemiz halinde satış rakamlarımızı artırma şansımız olur. Satış kadrosunda çalışan takım arkadaşlarımızı sipariş toplayan birer birey olmaktan çıkarıp nasıl gerçek bir satış personeli haline getiririz? Gibi satış takımınıza yönelik daha bir çok sorunuza cevap verecek ve istenilen yetkinlikleri kazandıracak, yeni ve çağa uygun yöntemlerle geliştirmiş programın detaylarını öğrenmek için tek yapmanız gereken bizi aramak.

EĞİTİMDEN BAZI BAŞLIKLAR
 • Satmak ne demektir?
 • Satıcı ve sipariş toplayan kişi arasındaki farklar nelerdir?
 • Gerçekten iyi bir satıcı mısınız?
 • Müşteriler neden alır? Neden terkeder?
 • Görüşme tarihi belirleme, görüşmeye hazırlanma ve satış kapama yöntemleri
 • Müşteri tipleri ve yaklaşım modelleri
 • Müşteri kazanma ve sadakat yaratma
EĞİTİMİN SÜRESİ
Eğitim süresi eğitimi alacak kurumun ihtiyaçlarına göre belirlenmektedir.
İleri Satış Teknikleri ve Yüzyüze Sıcak Satış Komedileri
EĞİTİMİN AMACI
Satış takımınızdaki bireyler gelişen şartlara ve müşteri taleplerine ayak uydurabildi mi? Hala alışılagelmiş yöntemleri kullanarak mı cironuzu artırmaya çalışıyorsunuz? Bu sorulara cevaplarınız evetse ve siz de satış takımınızın becerilerini artırmak istiyorsanız şimdi harekete geçin.
Satış ekibinizin yetkinliklerinin artırılması ve gerçek bir satış ekibine dönüştürülmesi, değişen ve çeşitlenen yöntemlerle yoğun rekabet ortamında satmak fiilinin gerçek anlamına kavuşturulması, ekibinizdeki her bireyin birer satış profesyoneli haline dönüştürülmesi gibi daha birçok kazanım hedefini barındıran bu farklı deneyimi satış ekibinizden esirgemeyin.

EĞİTİMDEN BAZI BAŞLIKLAR
 • Değişen müşteri ihtiyaçları nelerdir?
 • Talep yaratma ve talebi karşılama
 • Satışa yönelik uygulamalı örneklendirme ve yaratıcı bakış açısı geliştirme
 • Zor müşteri yoktur işini zorlaştıran satış ekibi vardır bilincinden hareketle doğru yöntemleri uygulama
 • Gelecek odaklı hedef yaklaşımı
 • Satma değil satın aldırma yöntemleri
EĞİTİMİN SÜRESİ
Eğitim süresi eğitimi alacak kurumun ihtiyaçlarına göre belirlenmektedir.
Hepsi Hepbirlikte Takım Olmak
EĞİTİMİN AMACI
Kurumun sahip olduğu nitelikli eğitim kadrosunun takım olma bilincinin pekiştirilmesi ve takım içi iletişim becerilerinin geliştirilmesi, takımın gruba olan bağımlılığının artırılması. Hedefe koşan takım, Belirlenen ortak hedeflere ulaşmak için her şeyi paylaşan takım olma bilincinin oluşturulması. Takım dinamikleri nedir ve nasıl Takım olunur?,Takım nasıl başarılı olur? Gibi sorulara cevap bulabilecekleri egzersizleri içerir. Takımı motive etmek, birlikte çalıştıkları takımları nasıl motive ederler? Takdir mekanizması nasıl çalışır? , Yapıcı eleştiri nasıl yapılır?, Çözüm odaklı yaratıcı düşünme stratejileri nasıl oluşturulur?
Farklı uygulamalar ve farklı yöntemler içeren Takım Macerası etkinliklerimizde yapılacak detaylı görüşme sonunda özellikle kuruma yönelik çözümler oluşturulmaktadır.

EĞİTİMDEN BAZI BAŞLIKLAR
 • Bireylerin, potansiyellerinin daha fazlasını, günlük iş hayatlarına daha yüksek bir motivasyonla yansıtabilmeleri ...
 • Bireylerin, içinde bulundukları kuruma bağlılıklarının, birlikte çalıştıkları ekibin de başarısına inançlarının artması...
 • Bireylerin, takım halinde daha yüksek ve sürdürülebilir bir performansa erişmesi...
 • Takım hafızası ve kollektif yaratıcılık
 • Birlikte yaşanan olumlu deneyimler sayesinde ekibin belleğine «başarı» nın kazınması ve takım çalışmasının en yüksek seviyesi olan kolektif yaratıcılığa ulaşmak...
 • “BEN” den öte “BİZ” bilincinin oluşturulması
EĞİTİMİN SÜRESİ
Eğitim süresi eğitimi alacak kurumun ihtiyaçlarına göre belirlenmektedir.

Proje ve faliyetlerimizden haber alın.

Bize Ulaşın

NÖRON ÖZEL EGT. VE DAN. HİZ. LTD. ŞTİ.

Alsancak Mahallesi 1473 Sokak No:5 
Muzaffer Tuzcuoğlu iş merkezi Kat.3 D.303 Konak / İzmir

T02324634223

Einfo@noronus.com